QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC THỰC TẾ

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC THỰC TẾ

Làm rõ công việc KTS theo các giai đoạn thành phần hồ sơ là thực sư cần thiết . 
►Nhằm kiểm soát công việc , hiểu rõ các bản vẽ trong từng giao đoạn. Người giao việc dễ quản lý , người thực thi rõ vấn đề không gây nhầm lẫn giữa các hồ sơ.
►Giúp các bạn sinh viên sẽ không còn lơ mơ , không định nghĩa được việc mình làm trong giai đoạn nào , hồ sơ bao gồm những bản vẽ gì . 
►Giúp chủ nhà hiểu hơn về công việc KTS đang làm thực sư vất vả để đưa ra một sản phẩm tốt và chuyên nghiệp họ phải trải qua những giai đoạn cần thiết ra sao , connect với các bộ phận khác như thế nào chứ không chỉ là một vài bản vẽ đơn lẻ. Một phần giúp chủ nhà nhìn tổng thể các bước hoàn thành hồ sơ và chủ động connect tốt hơn với KTS.

(Một số công trình Echvang Studio tham gia thiết kế và xây dựng)

Hiểu rõ việc làm này Echvang Studio cung cấp tới các bạn một quy trình làm việc áp dụng hoàn toàn cho Studio.
Video về cách làm việc theo 4 giai đoạn hồ sơ:

01.TỔNG QUAN
 Sơ lược quá trình đi của một dự án.

02.QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC THEO  4 GIAI ĐOẠN  
+Giai đoạn 1 : CONCEPT DESIGN (CD Giai đoạn thiết kế ý tưởng)
+Giai đoạn 2 : SCHEMATIC DESIGN (SD Giai đoạn hô sơ cơ sở)
+Giai đoạn 3 : DEVELOPMENT DESIGN (DD Giai đoạn hồ sơ kĩ thuật)
+Giai đoạn 4 : CONSTRUCTION PAKIT (CP Hồ sơ kĩ thuật thi công)
★★★★★
+Giai đoạn 1 : CONCEPT DESIGN (CD Giai đoạn thiết kế ý tưởng)

+Giai đoạn 2 : SCHEMATIC DESIGN (SD Giai đoạn hô sơ cơ sở)

+Giai đoạn 3 : DEVELOPMENT DESIGN (DD Giai đoạn hồ sơ kĩ thuật)

+Giai đoạn 4 : CONSTRUCTION PAKIT (CP Hồ sơ kĩ thuật thi công)

Hi vọng tài liệu này có ích đối với công việc hiện tại của các bạn.
★★★★★
UPbim SketchUP
Chi tiết khóa học và cách thức đăng kí học ONLINE & OFFLINE :
http://echvang.vn/khoa-hoc/upbim-sketchup-147