Giúp các bạn nắm được các giai đoạn thành phần hồ sơ, tự tin làm việc nhóm, gặp khách hàng cũng như lên ý đồ thiết kế từ concept tới hồ sơ thi công công trình.

XEM THÊM