Bộ thư viên Sketchup lớn được chia rõ ràng các hạng mục Kiến trúc ( trường học , chung cư, văn phòng, resort,villa, cổ điển , hiện đại ,,,,) và Nội thất đáp ứng nhu cầu thư viên về ý tưởng , tìm ý và tham khảo các detail dành cho kiến trúc sư, cử nhân nội thất, các bạn yêu thích thiết kế ....

XEM THÊM

Giúp các bạn nắm được các giai đoạn thành phần hồ sơ, tự tin làm việc nhóm, gặp khách hàng cũng như lên ý đồ thiết kế từ concept tới hồ sơ thi công công trình.

XEM THÊM