ẾCH VÀNG studio khẳng định khả năng vươn đến thành công dựa vào một lời cam kết vững chắc                        Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:
Các giá trị nền tảng về sự trung thực, tính chung sức hợp tác, và lòng tận tâm.


Chung sức hợp tác: Con người là trọng điểm – Chúng tôi nhận ra rằng tài sản chính của chúng                           01.ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP SKETCHUP 

                                                                                                                                                                                 http://echvang.vn/danh-muc-du-an

tôi là conngười. Để thành công, ẾCH VÀNG studio phải là một nơi làm việc thỏa đáng. Chúng tôi
tạo cơ hội và khuyến khích để nhân viên bộc lộ hết tài năng của họ. Chúng tôi làm việc với khách                       02.THIẾT KẾ KIẾN TRÚC_NỘI THẤT_THI CÔNG XÂY DỰNG

                                                                                                                                                                                 http://echvang.vn/khoa-hoc
hàng như là một thể thống nhất. Sựtôn trọng lẫn nhau là nền tảng cho thành công của chúng tôi


Sự trung thực: Tiêu chuẩn tối thượng. Chúng tôi tuân thủ những giá trị nền tảng về tính trung                            03.GIA CÔNG BẢN VẼ 


thực và làm việc hết mình. Chúng tôi có những tiêu chuẩn theo nguyên tắc cao nhất trong làm việc


Lòng tận tâm: Chiều hướng khách hàng. Chúng tôi đi tiên phong chủ động trong việc tìm kiếm
giải pháp để đạt được mục đích của khách hàng một cách tối ưu nhất. Những mối quan hệ bền
vững là nguồn nhựa sống cho studio chúng tôi. Chúng tôi mong muốn khách hàng cảm nhận
được rằng nhân viên của chúng tôi đã tận tâm nỗ lực vì công việc hơn cả nhân viên của chính
họ… Điều ấy làm nên khác biệt.

 

Lĩnh Vực

ĐÀO TẠO SKETCHUP

Đào tạo Sketchup , thiết kế quản lý hồ sơ theo quá trình UPbim Sketchup

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NỘI THẤT

Thiết kế các công trình nhà phố , biệt thự , nhà hàng, coffe , showroom,resort,khách sạn....

GIA CÔNG BẢN VẼ

Gia công bản vẽ chuyên nghiệp

Liên kết website

    • Cập nhật công trình trong, ngoài nước
    • Cập nhật những mẫu nội thất
    • Cập nhật công trình trong, ngoài nước
    • Cập nhật những mẫu nội thất