HV_House

Địa điểm    Tân Bình

Danh mục    NHA PHO

HV_HOUSE
Là nhà ở gia đình cô Vân....
-Địa điểm xây dựng : Hồ Chí Minh.Tân Bình.221/20 Đất Thánh.
-Thể loại công trình : House (nhà ở )
-Chủ đầu tư : cô Vân
=>Mã số công trình : HV_HOUSE
Nơi đây là nơi giá trị gia đình được h iện hữu...Tính cách gia chủ
được thể hiện chính trong ngôi nhà của mình ..L à nơi sum vầy
thành viên trong gia đình.. Với các tiện ích nghĩ ngơi đầy đủ .

DỰ ÁN KHÁC

© 2019 echvang.vn All rights reserved. Designed by echvang.vn